مملکت اساسي قانونی قبول قیلینگنی‌نینگ ۱۷ ییللیگی نشانلندی

a.zia
Wed, Jan 06 2021 10:11 AM
Smp

اساسي قانون قبول قیلینیشی‌نینگ17ییللیگی، افغانستان تینچلیک ایشلری بۉییچه دولت وزیری‌نینگ  موافقلشتیریش، سیاست و استراتیژی بۉییچه اۉرین باسری  و حاضر اونینگ وظیفه‌سینی بجرووچی عبدالله خنجانی، قۉللب-قُوَّتلش و مالی ایشلر بۉییچه وزیر اۉرین باسری غلام یحیی عباسی، وزیرلیک‌نینگ کتّه مصلحتچیلری و رئیسلری و خادملری همده اساسي قانون بجریلیشینی نظارت قیلیش بۉییچه مستقل کمیسیون وکیلی محمد فاروق فاخر قتنشوویده، تینچلیک بۉییچه دولت وزیرلیگی-‌نینگ سالونیده نشانلندی.

ییغیلیش باشیده، تینچلیک ایشلری وزیرلیگی‌نینگ تینچلیک تدقیقاتلری بۉییچه باشلیغی گل آغا احمدی، اساسي قانون تاریخچه‌سی و اساسلری توغریسیده معروضه  قیلدی و اساسي قانون برچه افغانستانلیکلر اوچون ملی حجت اېکنلیگینی و اونی هر بیر افغانستانلیک اۉزی‌نینگ  شخصي و رسمي ایشلریده عملگه آشیریشی شرطلیگینی تأکیدلدی

سۉنگره تینچلیک اوچون دولت وزیرلیگی‌نینگ جماعتچیلیکنی خبردار قیلیش بۉییچه رئیسی ضیا دانش، «اساسي قانون، پلورالیزم و برقرار تینچلیک» عنوانی آستیده‌گی معروضه‌سینی تقدیم اېترکن، پلورالیزم و خیلمه‌-خیللیکنی قبول قیلیش اساسي قانون‌نینگ مهم خصوصیتلریدن اېکنلیگینی و بو برقرار تینچلیکنی تأمینلش و ملّي حاکمیتنی مستحکملشده مهم رۉل اۉینشینی اَیتدی. او اساسي قانونده‌گی دینِ، قومي، مدني و سیاسي پلورالیزمنی عکس اۉتتیرووچی ماده‌لرگه اشاره قیلدی. جناب دانش شونینگدۉک، اساسي قانوننی افغانستان خلقی‌نینگ سۉنگگی ییگرمه ییلده‌گی اېنگ مهم یوتوقلریدن بیری دیب اته‌دی و اوشبو قانون ملّي و جهانی قدریتلرنی اۉز ایچیگه آلگنلیگینی اَیتدی.

اساسي قانون بجریلیشینی نظارت قیلیش بۉییچه مستقل کمیسیون وکیلی محمد فاروق فاخرنینگ اَیتیشیچه، ملّي بیرلیک، حاکمیتنی تینچ یۉل بیلن تاپشیریش، سۉز اېرکینلیگی و عاموي اخبار واسطه‌لرینی یره‌تیش اساسي قانون قدریتلری قطاریگه کیره‌دی.

اونینگ سۉزلریگه کۉره، تینچلیک ایشلری بۉییچه دولت وزیرلیگی، تینچلیک جریانیده اساسي قانون قدریتلرینی حمایه قیلیش و مذاکره‌لر دوامیده اونی سقلب قالیش اوچون اۉز ذمه‌سیگه جدّی مسؤولیت آله‌دی.

ییغیلیش یکونیده تینچلیک وزیری وظیفه‌سینی بجرووچی و موافقلشتیریش، سیاست و استراتیژی بۉییچه وزیر اۉرین باسری عبدالله خنجانی اساسي قانون برچه وطنداشلرنینگ حقوقلری و اېرکینلرینی حمایه قیله‌دی و شونینگ اوچون وطنداشلرنینگ منفعتلری و اېرکینلیکلری ضمانتی صفتیده حمایه قیلینیشی کیره‌کلیگینی اَیتدی.

جناب خنجانی اساسي قانون‌نینگ اهمیتی، دوام اېته‌یاتگن سیاسی اۉزگریشلرگه اونی ماسلشتیریشده  کوچه‌یگنینی و بو وطنداشلرنینگ حقوقلری و اېرکینلیکلرینی اۉزیده عکس اېتتیرگن اساسي قانون اېکنلیگینی تأکیدلدی.

او اساسي قانون قدریتلرینی سقلشنی مملکت‌نینگ برچه وطنداشلری، اینقسه، یاش اولادنینگ مسؤولیتی دېب اته‌دی و قانون اۉز-اۉزیدن روحسیز بۉلیب، اونگه روح بغیشله‌یدیگن نرسه، وطنداشلر تامانیدن عملگه آشیریلیشی و سقلنیشی اېکنلیگینی تأکیدلدی.

اوشبو ییغیلیش اساسي قانوننی اولوغلش هفته‌سی مناسبتی بیلن، اساسي قانون قبول قیلینگنلیگی‌نینگ 17ییللیگینی نشانلش و بو حقده تینچلیک وزیرلیگی خادملری خبردارلیگینی آشیریش مقصدیده اۉتکزیلدی.

داوطلبۍ

Thu, Mar 04 2021 5:45 AM
Background image

صلح بوییچه سیاسی حزبلر تماس کمیته سی نینگ آلتینچی اولتیریشی اوتکزیلدی

صلح بوییچه سیاسی حزبلر تماس کمیته سی نینگ آلتینچی اولتیریشده، کیله جک برنامه لر، امنیتی و دفاعی کوچلری ملی کونیدن نشانلش برنامه سی تیکشیریشی  و کمیته عمل یوللنمه لری سونگی نهایی سی. . .

Tue, Mar 02 2021 3:18 PM
Background image

چین ایلچیسی بیلن صلح بوییچه دولت وزیری اوچره شدی

صلح بوییچه دولت وزیری سید سعادت منصور نادری چین ایلچیسی وانگ یو بیلن کابلده اوچره شدی.
بو اوچره شووده ایککی تامان افغانستان صلح مذاکراتی حالتی، صلح روندی ده قوشنی و جهان اولکه لرنینگ. . .

Tue, Mar 02 2021 8:08 AM
Background image

هند ایلچیسی بیلن صلح بوییچه دولت وزیری کابلده اوچره شدی

صلح بوییچه دولت وزیری سید سعادت منصور نادری هندی جمهوریتی ایلچیسی رودرندرا تاندون بیلن کابلده اوچره شدی.

بو اوچره شووده دوحه ده گی افغانستان صلح مذاکراتی جریانی، صلح یوتوقلیگی بوییچه. . .

BACK TO NEWS