تینچلیک بۉییچه دولت وزیری وظیفه‌سینی بجرووچی یوناما مدیری اۉرین باسری بیلن اوچره‌شدی

a.zia
Tue, Jan 26 2021 11:13 AM
Smp

تینچلیک ایشلری بۉییچه دولت وزیری وظیفه‌سینی بجرووچی و موافقلشتیریش، سیاست و استراتیژی بۉییچه وزیر اۉرین باسری عبدالله خنجانی یوناما مدیری اۉرین باسری استیو بروکینگ بیلن اوچره‌شدی

اوشبو اوچره‌شووده تامانلر افغانستان تینچلیک مذاکره‌لری‌نینگ ایکّینچی باسقیچی حقیده صحبتلشیب، دوحه‌ده دوام اېته‌یاتگن تینچلیک مذاکره‌لرینی رواجلنتیریشده بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی (ب م ت)نینگ یاردمی رۉلینی تأکیدلدیلر.

شونیندېک، اوشبو تشکیلات‌نینگ افغانستان خلقی بیلن قیلگن همکارلیکلرینی اېسله‌تیب، اونینگ افغانستانده‌گی تینچلیک جریانی بیلن باغلیق رواجلنتیریش دستورلری حقیده هم فکر المشدیلر.

داوطلبۍ

Tue, Feb 23 2021 3:37 PM
Background image

عیاللر نینگ معنادار حضوری بولمه گنده صلح تامین بولمه یدی


افغانستان صلح دیالوگ انلاین اولتیریشده صلح بوییچه دولت وزراتی مدنی جامعه و بشر حقلری بوییچه ایشلری معینی دوکتور عالمه حضوری بیلن اولتیریشده صلح روندی ده عیاللر سهمی نی تاکید قیلیب. . .

Tue, Feb 23 2021 1:51 PM
Background image

صلح ایشلری بوییچه دولت وزراتی تمانیدن ییتکرمه لرگه صلح نی اورگه تیش برنامه سی نینگ آچیلیشی

ییتکرمه لرگه صلح نی اورگه تیش برنامه سی صلح ایشلری بوییچه دولت وزیری سید سعادت منصور نادری، او وزرات نینگ پالیسی هماهنگی و استراتیژی معینی عبدالله خنجانی، مذاکره قیلووچی هیئت عضوی محمد. . .

Sun, Feb 21 2021 11:00 AM
Background image

هرات مدنی فعاللری صلح روندی ده یاشلر نینگ فعالانه سهمی اوستیده تاکید قیلدیلر

 

صلح ایشلری بوییچه دولت وزراتی اداری و حمایوی معینی غلام یحی عباسی حضوری بیلن بولیب اوتگن آنلاین اولتیریشده هرات مدنی جامعه فعاللری، صلح روندی ده یاشلرنینگ فعالانه سهملری اوستیده. . .

BACK TO NEWS