گالری رسانه

د هرات اوسېدونکو په تاوده هرکلي سره د سولې او ملي انسجام له پروسې څخه د ولسي ملاتړ غونډه وکړه