ټول داوطلبۍ

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۶:۲۲
Background image

د SMP/1400/NCB/G-02 تشخیصیې نمبر لرونکې ۴۵ قلمه تنظیفاتي توکو د تدارک پروژه

د سولې په چارو کې د دولت وزارت په شرایطو له برابرو ټولو داوطلبانو غواړي چې د ۴۵ قلمه تنظیفاتي توکو د تدارک په پروژه کې د ګډون لپاره اړونده شرطنامه په فلش یا له www.npa.gov.af وېب‌پاڼې . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

د SMP/1400/NCB/G-03 تشخیصیې نمبر لرونکې ډیزل او پترول تېلو او ۸ قلمه روغنیاتو د تدارک پروژه

د سولې په چارو کې د دولت وزارت په شرایطو له برابرو ټولو داوطلبانو غواړي، چې د ډیزل او پترول تېلو او ۸ قلمه روغنیاتو د تدارک په پروژه کې د ګډون لپاره اړونده شرطنامه په فلش یا له www.npa . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

د SMP/1400/NCB/G-09 تشخیصیې نمبر لرونکې ۳۶ قلمه حبوباتو او خوراکي توکو د تدارک پروژه

د سولې په چارو کې د دولت وزارت په شرایطو له برابرو ټولو داوطلبانو غواړي، چې د ۳۶ قلمه حبوباتو او خوراکي توکو د تدارک په پروژه کې د ګډون لپاره اړونده شرطنامه په فلش یا له www.npa.gov.af . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

د SMP/1400/NCB/G-05 تشخیصیې نمبر لرونکې ۱۰۰ قلمه الکترونیکي او اوبو رسوونکو مصرفي توکو د تدارک پروژه

د سولې په چارو کې د دولت وزارت په شرایطو له برابرو ټولو داوطلبانو غواړي، چې د  ۱۰۰ قلمه الکترونیکي او اوبو رسوونکو مصرفي توکو د تدارک په پروژه کې د ګډون لپاره اړونده شرطنامه په فلش یا . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

د SMP/1400/NCB/G-01 تشخیصیې نمبر لرونکې ۱۴۶ قلمه قرطاسیې د تدارک پروژه

د سولې په چارو کې د دولت وزارت په شرایطو له برابرو ټولو داوطلبانو غواړي، چې د ۱۴۶ قلمه قرطاسیې د تدارک په پروژه کې د ګډون لپاره اړونده شرطنامه په فلش یا له www.npa.gov.af وېب‌پاڼې څخه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

د SMP/1400/NCB/G-04 تشخیصیې نمبر لرونکې د بېلابېلو وسایطو د ۲۹۲۰ قلمه پرزو د تدارک پروژه

د سولې په چارو کې د دولت وزارت په شرایطو له برابرو ټولو داوطلبانو غواړي، چې د بېلابېلو وسایطو د ۲۹۲۰ قلمه پرزو د تدارک په پروژه کې د ګډون لپاره اړونده شرطنامه په فلش یا له www.npa.gov . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

د SMP/1400/NCB/G-07 تشخیصیې نمبر لرونکې دوو قلمو معدني اوبو د تدارک پروژه

د سولې په چارو کې د دولت وزارت په شرایطو له برابرو ټولو داوطلبانو غواړي، چې د دوو قلمو معدني اوبو د تدارک په پروژه کې د ګډون لپاره اړونده شرطنامه په فلش یا له www.npa.gov.af وېب‌پاڼې . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۲
Background image

د SMP/1400/NCB/G-12 تشخیصیې نمبر لرونکې یو قلم ګاز د تدارک پروژه

د سولې په چارو کې د دولت وزارت په شرایطو له برابرو ټولو داوطلبانو غواړي، چې د یو قلم ګازو د تدارک په پروژه کې د ګډون لپاره اړونده شرطنامه په فلش یا له www.npa.gov.af وېب‌پاڼې څخه ترلاسه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۰
Background image

د SMP/1400/NCB/G-10 تشخیصیې نمبر لرونکې یو قلم وچې ډوډۍ د تدارک پروژه

د سولې په چارو کې د دولت وزارت په شرایطو له برابرو ټولو داوطلبانو غواړي، چې د وچې ډوډۍ د تدارک په پروژه کې د ګډون لپاره اړونده شرطنامه په فلش یا له www.npa.gov.af وېب‌پاڼې څخه ترلاسه . . .

Pagination