تینچلیک اوچون علاقه کمیته‌سینی تشکیل اېتیش اوچون سیاسی حزبلرنینگ قۉشمه ییغیلیشی بۉلیب اۉتدی

a.zia
Thu, Jan 07 2021 12:36 PM
Smp

 

تینچلیک ایشلری دولت وزیری‌نینگ انسان حقوقلری و مدني همجمعیت ایشلری بۉییچه اۉرین باسری داکتر عالمه، سیاسی تشکیلاتلر و مدني همجمعیت تشکیلاتلری رئیسی لیلا جعفری و قیرقدن آرتیق سیاسی حزبلر وکیللری اشتراکیده، تینچلیک اوچون علاقه کمیته‌سینی تشکیل اېتیش بۉییچه سیاسی حزبلرنینگ قۉشمه ییغیلیشی تینچلیک وزیرلیگی‌نینگ سالونیده بۉلیب اۉتدی. 

تینیچلیک وزیرلیگی‌نینگ انسان حقوقلری و مدني همجمعیت تشکیلاتلری بۉییچه وزیر اۉرین باسری داکتر عالمه، حزبلرنینگ‌ تینچلیک جریانیده‌گی رۉلی حقیده سۉزلب بېردی و سیاسی حزبلر تینچلیک مذاکره‌لریده افغانستان خلقی‌نینگ قدریتلرینی حمایه قیلیش و سقلش اوچون حرکت قیلیشلری ممکنلیگینی اَیتدی. 

داکترعالمه‌نینگ سۉزلریگه کۉره، تیزیمنی حمایه قیلیش، وطنداشلرنینگ حقوقلری و رواجلنیشنی قۉللب-قُوَّتلش، مهاجرلرنینگ وطنگه قیتیشلری، تینچلیک کېلیشوویدن کیینگی انتیگراسیون (بیرلشتیریش) جریانی، اوروش قربانلری‌نینگ حقوقلری و باشقه‌لرنی  حمایه قیلیش تینچلیک مذاکره‌لریده مهم بۉلگن مسأله‌لر قطاریگه کیره‌دی و سیاسی حزبلر اوشبو مسأله‌لرده بیرگه‌لیکده ایشلشلری و انیق رېجه‌لر بیلن چیقیشلری ممکن.  

تینچلیک وزیرلیگی‌نینگ انسان حقوقلری و مدني همجمعیت تشکیلاتلری بۉییچه وزیر اۉرین باسری، وزیرلیک مذاکره‌لر هیأتی بیلن اهالی‌نینگ تورلی قتلملری ارا بیر قطار اوچره‌شوولرنی اۉتکزگنلیگینی و بو اوچره‌شوولر مذاکره هیأتی بیلن سیاسی حزبلر اۉرته‌سیده هم معمالر، تشویشلر، تکلیفلر و سؤاللرنینگ اۉرتاقلشتیریلیشی بیلن دوام اېتتیریلیشینی اَیتدی. 

اونینگ سۉزلریگه کۉره، اوّلگی اوچره‌شوولرده سیاسی حزبلر تکلیفیگه بناءً، سیاسی حزبلرنینگ علاقه گروهی توزیلگن، اوشبو گروه آرقه‌لی خلق‌نینگ آوازی و طلبلری مذاکره میزیگه یېتکزیلیشی ک ې ره‌ک. تینچلیک ایشلری بۉییچه دولت وزیرلیگی بونگه کۉمکلشه‌دی، دېدی داکتر عالمه.  

لیلا جعفری اوچره‌شوو حقیده معلومات بېریب، اوچره‌شوو، یگانه گروه توزیش اوچون سیاسی حزبلر وکیللری‌نینگ فکرلرینی آلیش مقصدیده تشکیل اېتیلگن، شونده اوشبو گروه مذاکره آلیب باریش هیأتی بیلن علاقه‌ده بۉلیشینی اَیتدی. 

کیین سیاسی حزبلر وکیللری علاقه گروهینی توزیش بۉییچه اۉزلری‌نینگ قره‌شلری و تکلیفلرینی تقدیم اېتدیلر. 

اولر دولت تینچلیک ایشلری وزیرلیگی‌نینگ گروه‌نی توزیشده‌گی حرکتلرینی یوقاری بهاله‌دیلر و گروه تامانلر اۉرته‌سیده همجهتلیککه یۉل آچیب بېریشی ممکنلیگینی اَیتدیلر.

بحثلردن سۉنگ، حزبلر وکیللری ییغیلیشده اشتراک اېته‌یاتگن حزبلرنینگ وکیلی صفتیده اۉن بیر کیشیلیک کمیته توزیشگه قرار قیلدیلر، رای بېریش و مصلحتلشیشدن سۉنگ، سیاسی حزبلرنینگ تینچلیک اوچون علاقه کمیته‌سی اعضاسی صفتیده  اۉن بیر کیشی سَیلندی. 

اوچره‌شوو یکونیده داکتر عالمه، برچه حزبلرنینگ موافقلیگیده سَیلنگن اۉن بیر عضو، کمیته‌نینگ ایش میکانیزمینی توزه‌دی و کېله‌جک ییغیلیشده میکانیزم اوستیده صحبت آلیب باریلیشینی اَیتدی.

داوطلبۍ

Tue, Jan 26 2021 4:31 PM
Background image

سیاسی حزبلر بیلن علاقه کمیته‌سی‌نینگ بیرینچی ییغیلیشی بولیب اوتدی

سیاسی حزبلر بیلن علاقه قوریش کمیته‌سی‌نینگ بیرنیچی ییغیلیشی تینچلیک وزیرلیگی انسان حقوقلری و مدني جماعه‌چیلیک ایشلری بۉییچه وزیر اۉرین باسری دکتور عالمه اشتراکیده بۉلیب اۉتدی.

تینچلیک. . .

Tue, Jan 26 2021 11:13 AM
Background image

تینچلیک بۉییچه دولت وزیری وظیفه‌سینی بجرووچی یوناما مدیری اۉرین باسری بیلن اوچره‌شدی

تینچلیک ایشلری بۉییچه دولت وزیری وظیفه‌سینی بجرووچی و موافقلشتیریش، سیاست و استراتیژی بۉییچه وزیر اۉرین باسری عبدالله خنجانی یوناما مدیری اۉرین باسری استیو بروکینگ بیلن اوچره‌شدی

اوش. . .

Sun, Jan 24 2021 10:43 AM
Background image

تینچلیک بۉییچه دولت وظیفه‌سینی بجرووچی چک جمهوریتی اېلچیسی بیلن اوچره‌شدی

تینچلک ایشلری بۉییچه دولت وزیری وظیفه‌سینی بجرووچی و موافقلشتیریش، سیاست و استراتیژی بۉییچه وزیر اۉرین باسری عبدالله خنجانی چک جمهوریتی‌نینگ کابلده‌گی اېلچیسی ایرژی بالون بیلن اوچره‌شدی. . .

BACK TO NEWS