گالری رسانه

نشست مشورتی هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان با اقشار گوناگون ولایت بدخشان (کابل- دوحه| ۲۹ میزان ۱۳۹۹)

نشست مشورتی هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان با مشرانوجرگه شورای ملی تدویر شد (کابل- دوحه| ۲۳ میزان ۱۳۹۹)

قربانیان ملکی جنگ توقعات و پرسش‌های خویش را با هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان مطرح کردند (کابل-دوحه |۲۲ میزان ۱۳۹۹)

نشست مشورتی هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان با نهادهای جامعه مدنی (کابل – دوحه | ۱۷ میزان ۱۳۹۹)

اظهارات مولوی عطاءالله لودین، عضو هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان درباره روند جاری مذاکرات صلح افغانستان در دوحه - ۶ میزان ۱۳۹۹

قربانیان جنگ، منادیان صلح

لویه جرگه مشورتی صلح - اسد ۱۳۹۹

د سولې په بهیر کې ونډه - صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح

گفتگوی اختصاصی عبدالسلام رحیمی، نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح با تلویزیون طلوع نیوز - ۲۹ حمل ۱۳۹۹

گفتگوی اختصاصی عبدالسلام رحیمی، نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح با بی‌بی‌سی - ۲۵ حوت ۱۳۹۸

گفت‌وگوی اختصاصی عبدالسلام رحیمی، نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح با رادیو آزادی

سلسله دیدارهای مشورتی در مسیر پیش روی روند صلح (۲۸ دلو ـ ۵ حوت ۱۳۹۸)

سخنرانی محمد اجمل شاپور، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ «نشست جوانان برای صلح» - کابل، وزارت دولت در امور صلح – ۲۶ جدی ۱۳۹۸

سخنرانی سید مصطفی سعیدی، معاون علمی - تدریسی و سرپرست پوهنتون رنا؛ «نشست جوانان برای صلح» - کابل، وزارت دولت در امور صلح – ۲۶ جدی ۱۳۹۸

سخنرانی عبدالخالق بالاکرزی، معین امور انسجام اقوام وزارت دولت در امور صلح نشست جوانان برای صلح - کابل، وزارت دولت در امور صلح – ۲۶ جدی ۱۳۹۸

گناه ما چیست؟

Pagination