گالری رسانه

آلبوم تصاویر محفل تجلیل از روز جهانی صلح

همایش مردمی حمایت از روند صلح و انسجام ملی در کمال استقبال از سوی شهروندان هرات برگزار گردید