نشست گفت‌و‌شنود معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی با شخصیت‌های اکادمیک برگزار شد

a.zia
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۲:۷
SMP

نشست گفت‌و‌شنود معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی با شخصیت‌های اکادمیک به منظور جمع‌آوری نظرات استادان پوهنتون برای ایجاد استراتیژی معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی به همکاری انجمن همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ) برگزار شد.
دکتور عالمه، معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح در آغاز با ارایه معلومات در مورد معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی گفت که این سلسله‌نشست‌ها به منظور غنامندی استراتیژی این معینیت تدویر شده است.
وی گفت با اینکه معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی کارهای زیادی را انجام داده است، اما نبود استراتیژی‌ها و میکانیزم‌های اجرائیوی، یک نقیصه محسوب می‌شد. از همین‌رو تصمیم گرفته شد تا در هماهنگی با نهادهای جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان رسانه‌ها و استادان پوهنتون‌ها استراتیژی این معینیت ترتیب شود.
دکتور ملک ستیز، پژوهشگر حوزه صلح در این نشست گفت که منحیث تسهیل‌گر  و متخصص امور در قسمت انسجام دیدگاه‌ها برای ایجاد استراتیژی معاونیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی همکار خواهد بود.
آقای ستیز گفت که گفت‌و‌شنود با شخصیت‌های اکادمیک در مورد اجندای مذاکرات و اضافه کردن دیدگاه‌های‌شان پیرامون استراتیژی و اهداف مذاکرات، از نیازهای روند است.
دکتور ملک ستیز گفت که در نشست‌های قبلی نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در مورد ضرورت ایجاد استراتیژی، دورنما، ماموریت، ارزش‌ها، اصول، ساحات کلیدی کاری و پیامدهای آن صحبت کرده‌اند و در نشست کنونی نیز در مورد همین موارد نظرات استادان پوهنتون گرفته و جمع‌آوری خواهد شد.
استادان پوهنتون با صحبت روی موارد دورنمای راهبردی، ماموریت راهبردی و ساحات کلیدی معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی، نظریات و پیشنهادات‌شان را برای بهبود آن ارایه کردند.

داوطلبی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۲:۴
Background image

نشست نوبتی کمیته تماس احزاب سیاسی در راستای صلح برگزار شد

نشست نوبتی کمیته تماس احزاب سیاسی در راستای صلح با حضور دکتور عالمه معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی و سرپرست وزارت دولت در امور صلح با اشتراک اعضای این کمیته برگزار شد.
دکتور عالمه معین. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۱:۱۳
Background image

نشست مقدماتی کمیته نهادهای اکادمیک برای مطالعات صلح برگزار شد

نشست مقدماتی کمیته نهادهای اکادمیک برای مطالعات صلح، با حضور دکتور عالمه سرپرست و معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح  و ناصر صدیقی رئیس عمومی پالیسی‌ها و برنامه‌ها،. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۶:۵۶
Background image

پنجمین دور برنامه آموزشی صلح و حل منازعات پایان یافت


پنجمین دور از سلسله‌برنامه‌های آموزشی صلح و حل منازعات با توزیع تصدیق‌نامه به اشتراک‌کنندگان از سوی مقامات وزارت دولت در امور صلح، پایان یافت.
غلام‌یحیی عباسی، معین مالی و اداری وزارت. . .

همه خبرها