نشست مشورتی هیئت مذاکره‌کننده با گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح تدویر شد

a.zia
چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۶:۱۸
SMP

به سلسله‌نشست‌های مشورتی هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان با اقشار مختلف جامعه، امروز نشست آنلاین میان اعضای هیئت مذاکره‌کننده با اعضای گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح از سوی وزارت دولت در امور صلح تدویر شد.
داکتر عالمه، معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح در ابتدای نشست گفت که گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح متشکل از زنان فعال جامعه می‌باشند که در عرصه صلح این گروه را تشکیل داده‌اند. وی افزود که وزارت دولت در امور صلح تسهیل‌کننده فعالیت این گروه بوده و این نشست به خاطر اتصال آنان با هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان تدویر شده است.
سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح و عضو هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفت: اینگونه جلسات به خاطر دخیل ساختن گسترده نظریات و پیشنهادهای زنان در مذاکرات صلح تدویر شده است.
وزیر دولت در امور صلح افزود که این وزارت به عنوان نقطه وصل تمام ساختارهای فعال در روند مذاکرات و همچنین تطبیق توافقنامه عمل می‌کند و تسهیل و تأمین روابط نظام‌مند جمهوری اسلامی افغانستان با مردم را به عهده دارد که زنان در این بخش، جایگاه ارزنده دارند.
سید سعادت منصور نادری ادامه داد که چهار عضو زن هیئت مذاکره‌کننده توانسته‌اند صدای جامع و همه‌شمول زنان در روند باشند. اما فعالیت در عرصه حقوق زنان در روند صلح، تنها وظیفه آنها نبوده و باید زنان فعال افغان نقش مهم خویش را ادا نمایند. از همین جهت، گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح دیدگاه خویش را امروز با هیئت مذاکره‌کننده شریک می‌کنند.
زهره مطهری، معاون شورای عالی مصالحه ملی که در این نشست اشتراک نمود، گفت: این یک نکته مهم است که هر اقدام و تصمیم ما در روند صلح، بر سرنوشت 16 میلیون نفوس زن افغانستان تأثیرگذار است.
وی تأکید کرد که بسیج مردم در روند صلح، مسؤولیت اسلامی و ملی همه ماست.
فاطمه گیلانی، عضو هیئت مذاکره‌کننده، با اشاره به تنوع نسلی، جنسیتی، قومیتی و... هیئت مذاکره‌کننده گفت که این تنوع می‌توانست سبب شود که یکصدایی متأثر شود اما خواسته‌های مشترک ما برای افغانستان متحد و دموکراتیک موجب شده که درست عمل کنیم. وی افزود این تنوع، همه‌شمول بودن هیئت را تضمین کرده است.
خانم گیلانی ادامه داد که ما صلحی را می‌خواهیم که همه در آن شامل باشیم، صلحی که عدالت اجتماعی را به میان آورد و نسل جوان، آینده خود را در داخل افغانستان ببینند نه به مهاجرت. وی تأکید کرد که اگر ما تنها صلحی را بخواهیم که خاتمه‌بخش جنگ باشد، ممکن است حمایت جامعه جهانی را که برای توسعه افغانستان به آن ضرورت داریم، از دست بدهیم.
وی افزود که به خاطر شمولیت بیشتر اقشار مختلف جامعه هیئت مذاکره‌کننده از طریق آنلاین با ولایات وصل شده و این میکانیزم ادامه خواهد داشت.
این عضو هیئت مذاکره‌کننده افزود که علمای عضو هیئت مذاکره‌کننده با علمای جهان اسلام ارتباط دارند و این سبب شده که پشتیبانی علمای بزرگ جهان را از روند مذاکرات به میان آورد و داعیه برحق مردم افغانستان را تقویت بخشد.
در ادامه نشست، نادره نهرین‌وال، انارکلی هنریار، کویتا صدیقی، آمنه حسن‌پور، نسیمه عمری، زهره یوسف، گلچهره بهین، سارا سیرت، فروزان رسولی و مینه سادات ده تن اعضای گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح نگرانی‌ها، خواسته‌ها و سؤالات خویش را مطرح نمودند.
افزایش خشونت‌ها، آتش‌بس، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، دیدگاه طالبان درباره حقوق زنان، چالش‌های موجود در پیشرفت روند، چگونگی حمایت‌های بین‌المللی از روند، فعالیت گروه‌های ولایتی صدای واحد زنان، زندانیان رهاشده طالبان، اراده طرفین برای صلح، از موضوعات عمده مباحث بود.
حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره‌کننده، در پاسخ به بخشی از سوالات گفت که تعداد اندک زنان در هیئت نتوانسته مؤثریت آن را در حفاظت از حقوق زنان متأثر سازد. وی ادامه داد که تمام اعضای هیئت به حقوق زنان و ارزش‌های دموکراتیک باورمند می‌باشند و زنان از حمایت آنان برخوردارند. در عین حال، زنان در تمام کمیته‌های کاری هیئت حضور دارند و تنها در مسایل مرتبط زنان دخیل نیستند.
حبیبه سرابی افزود که مذاکره فراز و نشیب دارد و در تجارب صلح دیگر کشورها نیز آمار تلفات جنگ همزمان با مذاکرات بلند رفته است؛ اما قطع خشونت بخش عمده‌ای از کار ما را تشکیل می‌دهد.
غلام فاروق مجروح، عضو هیئت مذاکره‌کننده، این فرضیه را که جنگ می‌تواند به عنوان آله فشار در میز مذاکره عمل کند، اشتباه خوانده گفت: جانب ما برای چگونگی تطبیق آتش‌بس، پلان تدوین‌شده دارد؛ چون به باور ما گام عملی که می‌تواند مذاکرات را به موفقیت برساند، آتش‌بس است. ما در این مورد تلاش خواهیم کرد.
شریفه زرمتی وردک، عضو دیگر هیئت مذاکره‌کننده، با بیان این که کار روی حل موارد اختلافی جریان دارد گفت که چهل سال جنگ دوامدار سبب شده که جریان مذاکره ضرورت به حوصله‌مندی بیشتر داشته باشد.
وی افزود که ما مسؤولیت تاریخی خود را درک می‌کنیم و کوشش می‌کنیم که احساسات مانع استفاده از این فرصت تاریخی نشود.
سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح و عضو هیئت مذاکره‌کننده، در پاسخ به برخی سوالات گفت که سفر موقت وی به کابل به خاطر رسیدگی به امور وزارت دولت در امور صلح بوده و سه عضو دیگر به خاطر رسیدگی به برخی مسایل شخصی باید به کابل سفر کوتاه می‌داشتند.
آقای نادری ادامه داد که برخورد جمهوری اسلامی افغانستان از جایگاه یک دولت مستقر، با روند مذاکرات صلح متفاوت و مسؤولانه است. اراده ما برای موفقیت مذاکرات قاطع است و برای موفقیت مذاکرات تلاش بیشتری به خرج می‌دهیم.
وزیر دولت در امور صلح در اخیر گفت که این وزارت به نقش خویش برای تسهیل فعالیت گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح ادامه خواهد داد.
فاطمه گیلانی، عضو هیئت مذاکره‌کننده، در جمع‌بندی این نشست گفت که برخورد و تصامیم هیئت مذاکره‌کننده مبتکرانه است و اساس آن ارزش‌های اسلامی و دموکراتیک است که به آن باور داریم.
وی افزود که ما برای کامیابی مذاکره مطابق معیارها و توقعات مردم تلاش می‌کنیم و تأیید نتیجه نهایی با مردم افغانستان خواهد بود.
قابل ذکر است که گروه مشورتی صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح در گذشته از سوی زنان فعال جامعه مدنی و حقوق زنان به سطح کابل و ولایات تشکیل شده و گروه‌های ولایتی صدای واحد زنان نیز در چندین ولایت ایجاد شده است.

خبرها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۶:۱۵
Background image

اشتراک وزیر دولت در امور صلح در نشست بنیاد فریدریش ایبرت

سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح و عضو هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان در یک نشست آنلاین که از سوی بنیاد فریدریش ایبرت به منظور رونمایی از گزارشی در مورد بررسی نقش. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۹:۲۳
Background image

وزیر دولت در امور صلح با سفیر روسیه دیدار نمود

سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح با دمیتری ژیرنوف سفیر فدراتیف روسیه در کابل دیدار نمود و درباره موضوعات مرتبط به روند صلح تبادل نظر شد.
وزیر دولت در امور صلح بر اهمیت اجماع. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۸:۴۰
Background image

نمایشگاه عکس اشک جنگ؛ لبخند صلح دایر گردید

نمایشگاه عکس اشک جنگ؛ لبخند صلح: پیامی برای آتش‌بس از سوی وزارت دولت در امور صلح و با مشارکت شماری از نهادهای جامعه مدنی و تعلیمی، با حضور وزیر دولت در امور صلح و شماری از مقامات دولتی. . .

همه خبرها