زندگینامه سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح

Sadat-Mansor-Naderi سید سعادت منصور‌ نادری، از فعالین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی در کشور می‌باشد. آقای نادری طی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن عضویت کابینه جمهوری اسلامی افغانستان را داشته است. وی در بخش اجتماعی ـ فرهنگی، به صفت رئیس کنسول ملی آغا خان برای افغانستان و یکی از حمایت‌کنندگان فعالیت‌های خیریه و تقویت نهادهای ورزشی بوده است.
سید سعادت منصور نادری در عرصه اقتصادی به صفت یکی از متشبثین و سرمایه‌گذاران مبتکر و خلاق در عرصه‌های تجارتی و تولیدی عمل نموده و در جریان سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۷ عضویت هیئت‌مدیره بانک ملی را دارا بوده است.
موصوف دوره‌های ابتدائیه و متوسطه مکتب را در داخل کشور فرا گرفته است. دوره‌های لیسه و کالج را در لندن دنبال نموده و دارای سند لیسانس به سویه عالی، در رشته تجارت بین‌المللی از پوهنتون لندن (London University) می‌باشد.
آقای نادری در اثر تلاش‌های همه‌جانبه‌ای که در دوره مسؤولیت خویش به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن جمهوری اسلامی افغانستان داشته است، در سال ۱۳۹۶ مفتخر به دریافت مدال عالی دولتی غازی امان‌الله خان از سوی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گردیده است. همچنین به سبب درخشش و ابتکارات خویش در عرصه‌های اقتصادی، موفق به دریافت مدال و تقدیرنامه تحت عنوان «صلح از طریق تجارت» (Peace Through Commerce) از جانب دولت ایالات متحده امریکا در سال ۱۳۹۱ گردیده است.