دفاتر ساحوی وزارت دولت در امور صلح

#

دفاتر زون

رئیس

معاون

ولایت

آدرس

۱

ریاست زون مرکز

نجیب الله الکوزی

0731800900

امرالله مخلص

0791919194

بامیان

شهرنو بامیان، پشت میدان هوایی، روبروی جمنازیوم روح‌الله نیکپا

۲

ریاست زون شرق

فیضان‌الحق قاضی‌زاده

0788101372

میرویس صافی

0796000606

ننگرهار

سرک عمومی کابل – جلال‌آباد، ناحیه ۳ شهر جلال‌آباد، نزدیک کوچه حضرتان

۳

ریاست زون غرب

عارف کیانی

0704996013

محمد ناصر عمر

0799667566

هرات

شهر هرات، سرک باغ آزادی، نبش جاده مهتاب

۴

ریاست زون شمال

عبدالحمید مرادی

0799350698

غلام علی میلاد

0794381208

بلخ

شهر مزارشریف، کارته صلح، حصه اول، سرک سوم، خانه نمبر ۴۰

۵

ریاست زون جنوب

عبدالرزاق سنجر

0707050841

گل احمد امینی

0783510044

قندهار

شهر قندهار، عینو مینه، فواره دوم، سرک ۱۸، خانه نمبر ۷۷۳، روبروی پارک زنانه

۶

ریاست زون شمال شرق

عارف نجاح

0782822828

محمد شریف راسخ

0786363618

تخار

شهر تالقان، کوچه سوم چمن

۷

ریاست زون جنوب شرق

غازی خان احمدزی

0788646479

ابوبکر سروری

0700911167

پکتیا

شهر گردیز، ناحیه چهارم، کوچه سوم، خانه نمبر دوم