بانک معلومات

اسناد مرتبط

# سند دانلود
۱ نقشه راه صلح  لینک دانلود
۲ اعلامیه کنفرانس بین المللی افغانستان ۲۰۲۰ (جنیوا ۲۳-۲۴ نومبر ۲۰۲۰) لینک دانلود
۳ قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح ماه اسد سال ۱۳۹۹ لینک دانلود
۴ نقشه راه صلح جلالت‌مآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان لینک دانلود
۵ قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح (۹-۱۳ ثور ۱۳۹۸) لینک دانلود