افتتاح کارگاه آموزشی صلح برای رسانه‌ها از سوی وزارت دولت در امور صلح

a.zia
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۳:۵۱
Smp


کارگاه آموزشی صلح برای رسانه‌ها با حضور سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، عبدالله خنجانی معین هماهنگی پالیسی و استراتیژی، محمد رسول طالب عضو هیئت مذاکره‌کننده، مسؤولین رسانه‌یی شورای عالی مصالحه ملی و نمایندگان رسانه‌ها افتتاح شد.
در ابتدای برنامه، سید حسن عالمی رئیس اطلاع‌رسانی وزارت دولت در امور صلح ضمن ابراز خوش‌آمدید به اشتراک‌کنندگان نشست در مورد کارگاه آموزشی صلح برای رسانه‌ها معلومات داد.
آقای عالمی افزود که وزارت دولت در امور صلح تدویر برنامه‌های آموزشی را برای رسانه‌ها ادامه خواهد داد و با توجه به مشوره‌ها و طرح‌های خبرنگاران و همکاران رسانه‌ها در راستای صلح، عمل می‌کند.
سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح راه‌اندازی کارگاه آموزشی صلح برای خبرنگاران را آغاز تلاش جدید و گشودن پنجره برای رسیدن به فردای بهتر و عاری از خونریزی دانست و گفت که برگزاری این کارگاه از نخستین گام‌ها و حرکت در مسیر سازنده است و مبنای آن رسالت خبرنگاران در راستای صیانت از ارزش آزادی بیان است.
وی با تأکید بر اینکه مردم حامی پروسه صلح هستند گفت که ختم وضعیت نابسامان موجود وابسته به کامیابی روند صلح است و از همین‌رو نیاز به شنیدن، همدیگرپذیری، مسامحه و تساهل است.
آقای نادری گفت در دو دهه اخیر بستر خوب برای فعالیت رسانه‌ها فراهم شده و صدها رسانه در مرکز و ولایات ایجاد شده است؛ اما ناامنی و تأثیرگذاری خشونت‌ها بر متن و محتوای آنچه از رسانه‌ها بازتاب می‌یابد، وضعیت ناگواری را رقم زده است.
وی ژورنالیزم صلح را روزنه امیدبخش برای آینده عاری از خشونت و خون‌ریزی دانست و گفت که شماری از خبرنگاران و رسانه‌ها زمینه را برای ظهور این گرایش ایجاد کرده‌اند.
وزیر دولت در امور صلح افزود که این وزارت، آزادی بیان را یکی از ارزش‌های مهم مردم افغانستان می‌داند و بر این باور است که هیچ نظام دموکراتیک، بدون آزادی بیان وجود نخواهد داشت.
آقای نادری با تأکید بر اینکه رسانه‌ها پل ارتباط میان مردم و دولت هستند، گفت که رسانه‌ها می‌توانند صداهای خفته را به گونه رسا به دولت برسانند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که خواسته‌های اساسی مردم در مذاکرات باید محفوظ بماند و افغانستان پسامنازعه یکی از بهترین کشورها در بخش آزادی بیان باشد.
وی تأکید کرد که وزارت دولت در امور صلح برای حفظ این ارزش، همکاری نزدیک با رسانه‌ها خواهد داشت.
محمد رسول طالب عضو هیئت مذاکره‌کننده، برگزاری کارگاه را در برهه موجود از ضرورت‌های مهم جامعه دانست و گفت که کار اطلاع‌رسانی در  بخش صلح، پیچیدگی‌هایی دارد که رسانه‌ها با توجه به آن می‌توانند در روند صلح نقش مهم ایفا کنند.
وی گفت که یکی از اهداف اصلی مذاکرات، پیروزی پروسه است و  باید عملکرد مشترک دولت و رسانه‌ها در بخش اطلاع‌رسانی به پیش رفتن مذاکرات کمک کند.
آقای طالب ضمن تأکید بر بی‌طرفی منحیث یک اصل مهم اطلاع‌رسانی گفت که رسانه‌ها در قسمت حفظ آزادی بیان نمی‌توانند بی‌طرف باشند؛ و آنان ذی‌نفعان روند هستند و باید از آزادی بیان دفاع کنند.
عبدالله خنجانی، معین هماهنگی، پالیسی و استراتیژی وزات دولت در امور صلح نیز گفت که ضرورت است تا یک گفتمان جدی درباره چگونگی گزارش‌دهی صلح آغاز شود.
وی افزود که وزارت دولت در امور صلح متعهد به آغاز این گفتمان است، همانگونه که نشست حاضر نخستین گام در این راستا می‌باشد.
آقای خنجانی با اشاره به اینکه در بیست سال گذشته همواره گزارشگری جنگ حاکم بوده تأکید کرد که این مبحث باید تغییر کند و گزارشگری صلح جایگزین آن شود.
در ادامه سید مهدی منادی استاد دانشگاه در مورد چگونگی روندهای صلح و تری جود آموزگار مؤسسه آموزشی و مشورتی آلبانی در مورد نقش رسانه‌ها و ارتباطات مؤثر در روند مذاکرات صلح، پرزینتشین خویش را ارائه کردند.
در پایان این کارگاه یک‌روزه که از طرف وزارت دولت در امور صلح به همکاری مؤسسه مشورتی و آموزشی آلبانی برگزار شد، به اشتراک‌کنندگان تصدیق‌نامه توزیع شد. در این کارگاه آموزشی، خبرنگاران از ۳۴ رسانه فعال در پایتخت اشتراک نمودند.

خبرها

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۷
Background image

روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی طی یک برنامه باشکوه گرامی داشته شد

در یک برنامه مشترک از سوی وزارت دولت در امور صلح و کمیته تماس احزاب سیاسی در راستای صلح، از نهم حوت، روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، با اشتراک مقامات شورای عالی مصالحه ملی و. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۳:۴۲
Background image

اعضای کمیته منع آزار و اذیت زنان وزارت دولت در امور صلح معرفی شدند

 

اعضای کمیته منع آزار و اذیت زنان وزارت دولت در امور صلح در نشستی با حضور  سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، دکتور عالمه معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی، غلام یحیی عباسی. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۵:۳۷
Background image

صلح بدون حضور معنی‌دار زنان تأمین نخواهد شد

 

دکتور عالمه معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح با اشتراک در نشست آنلاین دیالوگ صلح افغانستان ضمن تأکید بر سهم زنان در روند صلح گفت که برای تأمین صلح دایمی باید. . .

همه خبرها