اعلان برندگی پروژه تدارک 36 قلم حبوبات و مواد خوراکه

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

بدین‌وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود وزارت دولت در امور صلح در نظر دارد تا پروژه تدارک 36 قلم حبوبات و مواد خوراکه نیازمندی سال 1400 اداره خویش  را به  شرکت عبیدالله انصار دارنـده جـواز نمـبر (0101-15537) آدرس کلوله پشته، مرکز کابل که در داوطلبی اشتراک نموده بودند، به قیمت مجموعی مبلغ 8,094,769 (هشت میلیون و نود و چهار هزار و هفتصد شصت و نه افغانی) اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهرنو، سرک وزارت داخله اسبق، بر وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.