نشست کمیته نهادهای اکادمیک برای تحقیقات و مطالعات صلح برگزار شد

a.zia
Wed, Aug 11 2021 12:07 PM
SMP

نشست کمیته نهادهای اکادمیک برای تحقیقات و مطالعات صلح به منظور نظرخواهی در مورد پیش‌نویس طرزالعمل این کمیته برگزار شد.
سید فهیم سروش، مشاور ارشد مقام وزارت دولت در امور صلح گفت که در نشست حاضر نظرات اشتراک‌کنندگان در مورد طرزالعمل کاری این کمیته جمع‌آوری خواهد شد.
وی گفت که نظرات نمایندگان نهادهای اکادمیک، روند صلح را استقامت خواهد داد و این نظرات و دیدگاه‌ها باید در روند صلح مدنظر گرفته شود.
وی با تأکید بر اهمیت نقش این کمیته در روند صلح، گفت که خلأهای موجود تخنیکی در مذاکرات صلح باید از سوی این کمیته از میان برداشته شود.
محمد یاسین محسنی، رئیس مطالعات ساحوی وزارت دولت در امور صلح با ارائه پیش‌نویس طرزالعمل کاری کمیته نهادهای اکادمیک برای مطالعات و تحقیقات صلح گفت که مسوده طرزالعمل کاری با استفاده از نظرات اشتراک‌کنندگان نشست قبلی ترتیب شده که پس از جمع‌آوری نظرات و ایجاد اصلاحات، این طرزالعمل نهایی خواهد شد.
سپس اعضای کمیته نظرات و پیشنهادات‌شان را در مورد طرزالعمل ایجاد شده شریک کردند و تصمیم گرفته شد که در نشست بعدی روی طرزالعمل نهایی بحث و تبادل نظر شود.

Latest news

Tue, Aug 10 2021 11:04 AM
Background image

The key statement of the Women's Voice in Peace Policy Advisory Group was issued

The key statement of the Voice of Women Advisory Group on Peace Policy-Making was issued in a face-to-face manner from 34 provinces in the presence of Dr. Alema, Acting minister and. . .

Mon, Aug 09 2021 11:30 AM
Background image

The seventh round of the Peace and Conflict Resolution training program is over

The seventh round of the Peace and Conflict Resolution Training Program ended with the awarding of certificates to the participants by officials from the State Ministry for Peace.
Abdul. . .

Sun, Aug 08 2021 11:28 AM
Background image

The fifth meeting of the Committee for the Prevention of Harassment of Women was held

The fifth meeting of the Committee for the Prevention of Harassment of Women was held by the Gender Coordination Department of the State Ministry for Peace in the presence of Dr. Alema,. . .

BACK TO NEWS