نشست گفت‌و‌شنود معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی با شخصیت‌های اکادمیک برگزار شد

a.zia
Thu, Jun 10 2021 12:07 PM
SMP

نشست گفت‌و‌شنود معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی با شخصیت‌های اکادمیک به منظور جمع‌آوری نظرات استادان پوهنتون برای ایجاد استراتیژی معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی به همکاری انجمن همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ) برگزار شد.
دکتور عالمه، معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح در آغاز با ارایه معلومات در مورد معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی گفت که این سلسله‌نشست‌ها به منظور غنامندی استراتیژی این معینیت تدویر شده است.
وی گفت با اینکه معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی کارهای زیادی را انجام داده است، اما نبود استراتیژی‌ها و میکانیزم‌های اجرائیوی، یک نقیصه محسوب می‌شد. از همین‌رو تصمیم گرفته شد تا در هماهنگی با نهادهای جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان رسانه‌ها و استادان پوهنتون‌ها استراتیژی این معینیت ترتیب شود.
دکتور ملک ستیز، پژوهشگر حوزه صلح در این نشست گفت که منحیث تسهیل‌گر  و متخصص امور در قسمت انسجام دیدگاه‌ها برای ایجاد استراتیژی معاونیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی همکار خواهد بود.
آقای ستیز گفت که گفت‌و‌شنود با شخصیت‌های اکادمیک در مورد اجندای مذاکرات و اضافه کردن دیدگاه‌های‌شان پیرامون استراتیژی و اهداف مذاکرات، از نیازهای روند است.
دکتور ملک ستیز گفت که در نشست‌های قبلی نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در مورد ضرورت ایجاد استراتیژی، دورنما، ماموریت، ارزش‌ها، اصول، ساحات کلیدی کاری و پیامدهای آن صحبت کرده‌اند و در نشست کنونی نیز در مورد همین موارد نظرات استادان پوهنتون گرفته و جمع‌آوری خواهد شد.
استادان پوهنتون با صحبت روی موارد دورنمای راهبردی، ماموریت راهبردی و ساحات کلیدی معینیت امور حقوق بشر و جامعه مدنی، نظریات و پیشنهادات‌شان را برای بهبود آن ارایه کردند.

Latest news

Sat, Jul 24 2021 9:25 AM
Background image

The Fifth Training Programs Titled “Peace Building and Conflict Resolution” has begun 

The fifth round of the Peace and Conflict Resolution series was launched by the Department of Public Awareness of the State Ministry for Peace with the participation of participants. . .

Sat, Jul 17 2021 12:01 PM
Background image

The National Youth Conference for Peace was held

National Youth Conference for Peace as a result of youth peace talks and seminars in the provinces, organized by the Afghan Media Agency in cooperation with the Ministry of Peace and. . .

Thu, Jul 15 2021 1:54 PM
Background image

The State Minister for Peace Meets with Ambassador of Japan

Sayed Sadat Mansoor Naderi the State Minister for Peace, met with Japanese ambassador to Kabul Mr. Takashi Okada
The meeting focused on peace-related developments, Afghanistan’s peace. . .

BACK TO NEWS