داوطلبیهمه داوطلبی

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۶:۸
Background image

پروژه تدارک 21 قلم فرنیچر باب دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-14

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 21 قلم فرنیچر باب اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af به دست آورده، آفر های خویش را مطابق به شرایط مندرجشرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر 04/03/1400 به ریاستتدارکات وزارت دولت در امور صلح واقع . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۵:۵۷
Background image

پروژه تدارک 72 قلم وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-13

 

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 72 قلم وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش . . .