زندگینامه ضراراحمد مقبل عثمانی، عضو هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان

a.zia
Zarar Ahmad

اسم: ضراراحمد مقبل عثمانی
ملیت: تاجک
ولایت: پروان
سن: ۵۶

  • وزیر اسبق امور خارجه
  • فعال سیاسی و اجتماعی
  • لیسانس مهندسی ساختمان