زندگینامه حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان

a.zia
Habiba Sarabi

حبیبه سرابی در رشته فارمسی در پوهنتون کابل تحصیل نموده است. وی یک سیاستمدار است و در دوره پساطالبان به حیث ریفرمر در افغانستان کار کرده است. 
خانم سرابی در جریان دوره طالبان منحیث فعال حقوق زنان و فعال در عرصه آموزش کار کرده است و دختران و زنان مهاجر در کمپ‌های پاکستان را آموزش داده است. ایشان از سال  2002 الی 2004 وزیر امور زنان بود و در سال 2005 به عنوان اولین زن والی، به حیث والی ولایت بامیان منصوب شد. حبیبه سرابی در سال 2014 به عنوان معاون در تکت انتخاباتی زلمی رسول پیوست و برجسته‌ترین زن فعال در این دور انتخابات بود.
 پس از تشکیل دولت وحدت ملی ، خانم سرابی به عنوان مشاور در امور زنان و جوانان با داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی کار کرد و سپس در سال 2016 به سمت معاون شورای عالی صلح منصوب شد.
حبیبه سرابی برای کارهایش در بخش حكومت‌داری خوب و آموزش دختران، جایزه معتبر «Prestigious Ramon Magsaysay» را در سال 2013 دریافت کرد. وی همچنین در سال 2016 جایزه « N-Peace» را برای کار بی‌وقفه برای ایجاد صلح در افغانستان و توجه به برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان، دریافت کرد.
خانم سرابی همچنین به خاطر فعالیت‌هایش در عرصه حمایت از حقوق زنان و برابری جنسیتی، جایزه «سیمون وی» را به تاریخ 8 مارچ 2021 از سوی جمهوری فرانسه دریافت نموده است.
حبیبه سرابی در حال حاضر عضو تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان است.