زندگینامه شریفه زرمتی، عضو هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان

a.zia
Sharifa Zurmati

شریفه زرمتی، فرزند محمدعمر، در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا متولد شده است. وی که اکنون 52 سال سن دارد، در رشته ادبیات پشتو در پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان‌الدین ربانی تحصیل نموده است.
خانم زرمتی اکنون عضو هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان است. 
وظایف قبلی خانم زرمتی به شرح زیر می‌باشد:

  • مشاور رئیس‌جمهور در امور حقوق بشر
  • کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات
  • نماینده مردم در دور پانزدهم ولسی‌جرگه از ولایت پکتیا
  • مشاور و سخنگوی وزارت امور زنان
  • مشاور در بخش نهادهای مدنی و جندر ولسی‌جرگه
  • مشاور امور زنان، نهادهای جامعه مدنی و ارتباطات مشرانوجرگه
  • عضو کمیسیون مستقل حل منازعات و ارتباط با مردم

خانم زرمتی پیشینه کار رسانه‌یی دارد. وی منحیث سخنگو و خبرنگار برنامه‌های رادیویی انترنیوز، خبرنگار و تهیه‌کننده رادیو پروانه، فعالیت در انستیتوت رسانه‌ها و مرکز پالیسی نهادهای جامعه مدنی (IMPACS)، خبرنگار و گوینده برنامه‌های رادیویی صبح بخیر و شام بخیر افغانستان، گوینده و خبرنگار در رادیو ـ تلویزیون ملی افغانستان و خبرنگار رادیو دویچوله (DW) کار کرده است.
بانو زرمتی منحیث نماینده نهادهای جامعه مدنی در کنفرانس توکیو اشتراک کرده است. وی عضو لویه‌جرگه عنعنوی افغانستان و همچنین عضو و تسهیل‌کننده لویه‌جرگه مشورتی صلح نیز بوده است.
خانم زرمتی عضویت بورد مشورتی فدراسیون نهادهای جامعه مدنی، اتحادیه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای مبارزه علیه فساد اداری (AFCAC)، گروه دفاع و حمایت از حقوق سیاسی زنان در نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (FEFA) و بورد مشورتی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (NAI) را در سوابق خود دارد.