زندگینامه فاطمه گیلانی، عضو هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان

a.zia
Fatima Gilani

فاطمه ګيلانی، فرزند سيد احمد ګيلانی، متولد سال ۱۳۳۲ می‌باشد. وی تعلیمات ثانوی خویش را در مکتب ملالی در سال ۱۳۵۰ به اتمام رسانده است.
خانم گیلانی تحصیلاتش را در مقطع لیسانس و ماستری در پوهنتون ملی ایران (پوهنتون شهید بهشتی) به پایان رسانیده است. وی در رشته علوم اسلامی و فقهی از کالج The Muslim College London نیز سند ماستری دارد.
خانم گیلانی به مدت ۱۲ سال منحیث سخنگوی حزب محاذ ملی اسلامی در غرب (امریکا و اروپا) بوده است و به مدت دو سال در بورد شریعت کالج اسلامی لندن ایفای وظیفه کرده است.
وی همچنین عضویت کنفرانس روم، لویه‌جرگه اضطراری و لویه‌جرگه قانون اساسی را داشته است و کمیشنر کمیته تدقیق قانون اساسی نیز بوده است.
وی از سال ۲۰۰۵ الی سال ۲۰۱۶، رئیس سره‌میاشت در افغانستان بوده است. خانم گیلانی در عین زمان، رئیس بورد اطاعات و میانجی‌گری (Compliance & Mediation) فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر و در سال ۲۰۱۷ رئیس کنفرانس صلیب سرخ بوده است. وی همچنین در همین سال نماینده فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر در بخش کمک‌های بشری برای تمام حوزه خلیج در دبی بود.
خانم گیلانی مؤلف کتاب «محمد موسی شفيق» و «مساجد لندن» نیز می‌باشد.