زندگینامه عطاءالله لودین، عضو هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان

a.zia
Ludin

مولوی عطا‌ءالله لودین، فرزند مولوی شمس‌الرحمن کاموی در سال ۱۳۴۰ ه‍.ش. در ولسوالی کامه ننگرهار متولد شد. 
وی تعلیمات ابتدایی را در ولسوالی کامه و دوره تعلیمات ثانوی را الی صنف چهاردهم در مدرسه نجم‌المدارس ننگرهار به پایان رسانده است.
مولوی لودین در سال ۱۳۵۸ به خارج از کشور مهاجرت کرد و  تا سال ۱۳۷۱ در جهاد علیه روس‌ها اشتراک نمود.
وی منحیث قوماندان، رهبری گروهی از مجاهدین را به عهده داشت. مولوی لودین در سال ۱۳۷۱ با روی کار آمدن حکومت اسلامی، به حیث رئیس عمومی څارنوالی مرافعه ولایت ننگرهار گماشته شد و عضو ارشد شورای مشرقی نیز بوده است.
مولوی لودین پس از سقوط حکومت مجاهدین در دوره طالبان، مجدداً به ادامه تحصیل پرداخت و در رشته اسلامیات، فقه و عربی از مدرسه وفاق‌المدارس پاکستان سند لیسانس به دست آورد.
در سال ۱۳۸۰ وی با روی کار آمدن حکومت موقت بار دیگر منحیث رئیس عمومی محاکم ولایت ننگرهار گماشته شد و سپس منحیث رئیس عمومی استیناف ولایت کابل تبدیلاً تعیین شد.
مولوی لودین در سال ۱۳۸۴ به عنوان نماینده منتخب مردم در ولسی‌جرگه انتخاب شد و در سال ۱۳۸۹ معاون شورای عالی صلح گردید. در سال ۱۳۹۲ الی سال ۱۳۹۴ منحیث والی ننگرهار ایفای وظیفه کرد.
پس از استعفا از سمت ولایت ننگرهار که همزمان معاونیت شورای عالی صلح را به عهده داشت، ماستری خویش را از رشته فقه و قانون به دست آورد. موضوع تیزس ماستری وی «بیع مزایده و مناقصه از نگاه فقه و قانون» است. آقای لودین اکنون عضو مشرانوجرگه و رئیس شورای سرتاسری علما می‌باشد.
وی همچنین عضویت لویه‌جرگه اضطراری، لویه‌جرگه‌های مشورتی و جرگه امن منطقوی و برخی جرگه‌های دیگر را نیز داشته است.