گالری رسانه

د سولې په بهیر کې ونډه - صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح

گفتگوی اختصاصی عبدالسلام رحیمی، نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح با تلویزیون طلوع نیوز - ۲۹ حمل ۱۳۹۹

گفتگوی اختصاصی عبدالسلام رحیمی، نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح با بی‌بی‌سی - ۲۵ حوت ۱۳۹۸

گفت‌وگوی اختصاصی عبدالسلام رحیمی، نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح با رادیو آزادی

سلسله دیدارهای مشورتی در مسیر پیش روی روند صلح (۲۸ دلو ـ ۵ حوت ۱۳۹۸)

سخنرانی محمد اجمل شاپور، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ «نشست جوانان برای صلح» - کابل، وزارت دولت در امور صلح – ۲۶ جدی ۱۳۹۸

سخنرانی سید مصطفی سعیدی، معاون علمی - تدریسی و سرپرست پوهنتون رنا؛ «نشست جوانان برای صلح» - کابل، وزارت دولت در امور صلح – ۲۶ جدی ۱۳۹۸

سخنرانی عبدالخالق بالاکرزی، معین امور انسجام اقوام وزارت دولت در امور صلح نشست جوانان برای صلح - کابل، وزارت دولت در امور صلح – ۲۶ جدی ۱۳۹۸

گناه ما چیست؟

مصاحبه شعیب رحیم، مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح با رادیو بی‌بی‌سی در پیوند با گفتگوهای صلح

کودک من صلح می‌خواهد

سخنرانی سید محمد علوی؛ پدر شهید در محفل تجلیل از روز جهانی صلح - ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ - کابل، باغ بابر

سخنرانی اقبال خیبر؛ عضو کاروان صلح‌خواهان هلمند در محفل تجلیل از روز جهانی صلح - ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ - کابل، باغ بابر

سخنرانی محمد موسی جعفری؛ استاد پوهنتون در محفل تجلیل از روز جهانی صلح - ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ - کابل، باغ بابر

سخنرانی عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیس‎‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح در محفل تجلیل از روز جهانی صلح - ۳۰ سنبله ۱۳۹۸ - کابل، باغ بابر

آلبوم تصاویر محفل تجلیل از روز جهانی صلح

Pagination