اطلاعیهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۰:۴۸
Background image

بیانیه اساسی گروه صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح

بیانیه اساسی گروه صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح
نقش زنان در روند صلح و حفظ دست‌آوردها

مقدمه
جنگ افغانستان دارای ابعاد پیچیده و زوایای تاریک است. از همین رو برای رسیدن به صلح نیاز است که همه ابعاد و زوایای تاریک این جنگ شناخته شود و فهم درست از مناسبات جنگ و صلح به میان آید. زنان به عنوان متضرران اصلی خشونت و جنگ، در روند صلح جدی گرفته نمی‌شوند. حضور معنادار در گفتگوها و محافل تصمیم‌گیری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ - ۸:۴۶
Background image

اعلامیه مطبوعاتی

هراس‌افگنان در ادامه اعمال جنایتکارانه خویش، صبح امروز واسطه حامل محترم خشنود نبی‌زاده، رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح، را هدف قرار دادند. خوشبختانه این رویداد تلفات جانی در پی نداشته . . .

تازه تریننمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۰:۴۸
Background image

بیانیه اساسی گروه صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح

بیانیه اساسی گروه صدای واحد زنان در سیاست‌گذاری صلح
نقش زنان در روند صلح و حفظ دست‌آوردها

مقدمه
جنگ افغانستان دارای ابعاد پیچیده و زوایای تاریک است. از همین رو برای رسیدن به صلح نیاز . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ - ۸:۴۶
Background image

اعلامیه مطبوعاتی

هراس‌افگنان در ادامه اعمال جنایتکارانه خویش، صبح امروز واسطه حامل محترم خشنود نبی‌زاده، رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح، را هدف قرار دادند. خوشبختانه این رویداد تلفات جانی در پی نداشته . . .