همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۶:۲۲
Background image

پروژه تدارک 45 قلم مواد تنظیفاتی دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-02

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 45 قلم مواد تنظیفاتی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

پروژه تدارک تیل دیزل، پطرول و 8 قلم روغنیات تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-03

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک تیل دیزل، پطرول و 8 قلم روغنیات اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

پروژه تدارک 36 قلم حبوبات و مواد خوراکه دارای تشخیصه نمبر SMP/1400/NCB/G-09

وزارت دولت در امور صلح از تمام دواطبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 36 قلم حبوبات و مواد خوراکه اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

پروژه تدارک 100 قلم مواد مصرفی الکترونیکی و آبرسانی دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-05

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 100 قلم مواد مصرفی الکترونیکی و آبرسانی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

پروژه تدارک 146 قلم قرطاسیه‌باب تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-01

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 146 قلم قرطاسیه‌باب اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت w . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

پروژه تدارک 2920 قلم پرزه جات وسایط مختلف النوع دارای تشخیصه نمبر SMP/1400/NCB/G-04

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 2920 قلم پرزه‌جات وسایط مختلف النوع اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۵
Background image

پروژه تدارک دو قلم آب معدنی  دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-07

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک دو قلم آب معدنی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۲۲
Background image

پروژه تدارک یک قلم گاز مایع دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-12

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک یک قلم گاز مایع اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۹:۰
Background image

پروژه تدارک یک قلم نان خشک دارای تشخیصیه نمبر SMP/1400/NCB/G-10

وزارت دولت در امور صلح از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک یک قلم نان خشک اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک و یا از ویب سایت www . . .

Pagination