نشست مشورتی وزارت دولت در امور صلح با فعالین آزادی بیان و نمایندگان رسانه‌ها

a.zia
چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۸ - ۱۳:۵۳
SMP

نشست مشورتی ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک وزارت دولت در امور صلح با شماری از مسؤولین نهادهای رسانه‌یی داخلی، خبرنگاران عرصه صلح و سینماگران از مرکز و ولایات به منظور گرفتن نظرات و دیدگاه‌های‌شان درباره حفاظت از ارزش آزادی بیان در تالار وزارت دولت در امور صلح برگزار شد.
در ابتدا ناجیه انوری، رئیس عمومی ارتباطات استراتیژیک وزارت دولت در امور صلح در مورد روند نظرخواهی وزارت در مورد صلح و ایجاد ارتباط دوامدار با اقشار مختلف در روند صلح صحبت کرد. وی گفت که جامعه رسانه‌یی در جریان سال‌های پسین برای به دست آوردن و حفظ آزادی بیان قربانی‌های فراوان داده است؛ از همین‌رو لازم است تا رسانه‌ها اکنون برای حفظ این ارزش مهم، روی چگونگی حفاظت از آزادی بیان به حیث یکی از ارکان اساسی جامعه دموکراتیک، تمرکز کنند و نظرات و دیدگاه‌های‌شان را شریک کنند.
اشتراک‌کنندگان نظرات، پیشنهادات و خواسته‌های‌شان را در مورد حفاظت از آزادی بیان در روند صلح، شریک کردند. آنان بر حفظ آزادی بیان به حیث یکی از دستاوردهای ملی تأکید کردند و از وزارت دولت در امور صلح خواستند تا موضوع حفظ آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در اجندای مذاکرات صلح به حیث اولویت مدنظر گرفته شود.
آنان رسانه‌ها را تربیون خوب برای صلح‌طلبی دانستند و گفتند که نیاز است تا اطلاعات در تمامی مراحل روند صلح با رسانه‌ها شریک شود. اشتراک‌کنندگان همچنین ایجاد انسجام رسانه‌یی برای بلند کردن صدای واحد رسانه‌ها را لازمی دانستند.
فعالین عرصه آزادی بیان همچنین خواهان ایجاد موقف قوی و واحد از سوی نهادهای رسانه‌یی، حکومت و تمامی ادارات دخیل در مورد صلح شدند.
تداوم نشست‌های مشورتی با فعالین عرصه آزادی بیان، تقویت هماهنگی میان ساختارهای صلح برای پاسخگویی به رسانه‌ها، دسترسی منظم و دوامدار معلومات از جریان مذاکرات صلح و ایجاد میکانیزم و پالیسی مشخص برای تأمین ارتباط با فعالین عرصه آزادی بیان، از مواردی بود که از سوی اشتراک‌کنندگان در این نشست بر آن تأکید شد.
سینماگران نیز با ابراز نگرانی از آینده سینمای افغانستان پس از مذاکرات صلح، گفتند بیم آن می‌رود که در نتیجه مذاکرات صلح، سینما و بخش روایی کشور آسیب ببیند. آنان ابراز داشتند که در جریان مذاکرات مدنظر گرفته شود که تصاویر، صداها و روایت‌های مردم افغانستان که از طریق فلم و تصویر انعکاس داده می‌شود، قطع نشود.
در پایان ناجیه انوری، رئیس ارتباطات استراتیژیک وزارت دولت در امور صلح بر تداوم نشست‌های مشورتی تأکید کرد و گفت که تمام مواردی که در جریان این نشست بیان شد، با مقامات عالی‌رتبه شریک خواهد شد.
خانم انوری همچنین گفت که ایجاد یک موقف واحد، یکی از اهداف دیدارهای مشورتی وزارت دولت در امور صلح با اقشار مختلف جامعه می‌باشد.

خبرها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۶:۱۳
Background image

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح

14 اسد 1399

مبنی
ماده اول:
به منظور حفظ و حراست از ارزش‌های مندرج قانون اساسی افغانستان، پاسداشت و ارج‌گذاری به دستاوردهای ملی در طول دو دهه اخیر و همچنین دریافت مشوره‌ها و نظریات. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۸:۴۳
Background image

دیدار مشورتی اعضای تیم مذاکره‌کننده با شماری از زنان متشبث

شریفه زرمتی وردک و فوزیه کوفی از اعضای تیم مذاکره‌کننده با شماری از زنان متشبث دیدار و روی مسایل مربوط به زنان در روند صلح گفتگو کردند.
در آغاز این نشست، شریفه زرمتی وردک، عضو تیم. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۵
Background image

سومین کنفرانس «نقش نهادها و مراکز اکادمیک در روند صلح افغانستان» برای زون شمال و شمال شرق تدویر یافت

در سومین کنفرانس «نقش نهادها و مراکز اکادمیک در روند صلح افغانستان» که از طریق ویدیوکنفرانس در وزارت دولت در امور صلح برگزار شد، رؤسا و استادان پوهنتون‌ها و نمایندگان نهادهای مطالعاتی و. . .

همه خبرها