تقاضای اطلاعات

قوانین و طرزالعمل‌های اطلاع‌رسانی

شماره قوانین و طرزالعمل‌ها دانلود
۱ قانون جدید دسترسی به اطلاعات برای دانلود فایل اینجا کلیک نمائید.
۲ رهنمود شیوه‌ی اطلاع‌رسانی برای دانلود فایل اینجا کلیک نمائید.

متقاضیان محترم شما می‌توانید از طریق فورم درخواستی، درخواست‌های‌تان را بعد از خانه‌پوری دقیق به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایید.

ایمیل آدرس: info@smp.gov.af

 

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

ملالی وات، کابل، افغانستان
0093202142621
info@smp.gov.af