اعلان برندگی پروژه تدارک 21 قلم فرنیچر‌باب

a.zia
smp

Publish Date

Closing Date

((بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل‌وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، وزارت دولت در امور صلح در نظر دارد تا پروژه تدارک 21 قلم فرنیچر‌باب  نیازمندی سال 1400 اداره خویش  را به شرکت تولید موبل و فرنیچر احمد شاه نعیم زاده دارنـده جـواز نمـبر(D-05-620)- آدرس ولایت کندز ناحیه اول گولایی بندر خان آباد مرکز کندز در داوطلبی اشتراک نموده بودند به قیمت مجموعی مبلغ 6,683,500 ( شش میلیون و ششصد هشتاد سه هزار و پنجصد افغانی اعطاء نماید.))

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهرنو، سرک وزارت داخله اسبق بر وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.