اعلان برندگی پروژه تدارکات دو قلم آب معدنی

a.zia

Publish Date

Closing Date

«بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل‌وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود وزارت دولت در امور صلح در نظر دارد تا پروژه تدارک دو قلم آب معدنی نیازمندی سال مالی 1400  اداره خویش  را به شرکت لوژستیکی عمرا انوری دارنـده جـواز نمـبر(59282)- آدرس دارلمان جای رئیس مرکز کابل در داوطلبی اشتراک نموده بودند، به قیمت مجموعی مبلغ 3,025,000  (سه میلیون و بیست پنج هزار ) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به اداره وزارت دولت در امور صلح واقع ملالی وات، شهرنو، سرک وزارت داخله اسبق بر وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. »

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.